Вітаю Вас Гость | RSS

20.08.2019, 11:50

  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Калуський Автоклуб "RACE-WAR" » Калуський Автоклуб » Правила клубу » Статут клубу
Статут клубу

Дата: Вівторок, 23.06.2009, 18:00 | Сообщение # 1
VadilA

Ім'я: Володя
На форумі з: 25.04.2009
Группа: Президент клубу
Повідомлень: 383
Автомобіль: ВАЗ 1118
Звідки: Калуш
Номер моб.:
ICQ: 383211147
Нагороди: 2.   

Статут
Громадської організації
„Калуський Автоклуб RACE-WAR”

1. Загальні положення
1.1. Громадська організація автомобільних любителів та автомобільного спорту „Калуський Автоклуб RACE-WAR”, надалі „Організація”, є міською громадською організацією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України, які поділяють цілі і завдання даного об’єднання.
1.2. Організація діє на підставі Конституції України, Закону України „Про об’єднання громадян”, чинного законодавства України, даного Статуту.
1.3. Діяльність організації поширюється на територію м. Калуш.
1.4. Організація є юридичною особою з дня державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп та інші реквізити зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються та реєструються відповідно до Статуту.
1.5. „Калуський Автоклуб RACE-WAR” є неприбутковою громадською організацією.
1.6. Юридична адреса організації: 77300 м. Калуш Івано-Франківської області,
б-р. Незалежності 6/211.

2. Мета та завдання організації:
2.1. Метою організації є розвиток автомобільного спорту.
2.2. Для втілення зазначеної мети „Організація” ставить перед собою основні завдання:
1) зібрання людей які люблять автомобілі і все що пов’язано з ними;
2) сприяння розвитку безпеки на дорогах;
3) сприяння розвитку автомобільного спорту;
4) надання цікавої інформації;
5) проведення зборів, та ігор;
6) дисциплінування водіїв;
7) створення команд представників клубу у різних видах автомобільного спорту.

3. Основні форми діяльності:
3.1. Сприяння організації проведення змагань, ігор і зборів серед автомобільних любителів.
3.2. Сприяння пропагуванню автомобільних видів спорту, ігор через засоби масової інформації – пресу, радіо, телебачення та електронні засоби.
3.3. Залучення громадян, трудових колективів підприємств, установ та організацій до благодійництва спрямованого на розвиток автомобільного спорту.
3.4. Об’єднання членів громадської організації, координація їх діяльності.
3.5. Залучення для здійснення своєї статутної діяльності інших підприємств, установ, організацій.
3.6. Проведення інших видів спортивної та культурної діяльності не заборонених чинним законодавством України.

4. Члени організації, їх правила та обов’язки:
4.1. Організація діє на засадах добровільності її членів, самоврядування,
законності та відкритості.
4.2. Членами „Організації” можуть бути громадяни України, повнолітній власник авто, людина яка любить автомобілі, та все що пов’язано з авто, автоспортом, удосконаленням автомобіля або ж просто прихильник, який бажає спілкуватися з однодумцями.
4.3. Для вступу в члени організації особа подає заяву, яка розглядається на засіданні загальних зборів осередку.
4.4. Для виходу з членів організації, індивідуальний член організації подає заяву, яка задовольняється на зборах осередку.
4.5. Члени організації мають право:
• Обирати та бути обраним до складу керівних органів;
• Брати участь заходах організації;
• Вносити пропозиції в керівні органи організації;
• Звертатися з запитами до керівних органів організації;
• Одержувати повну інформацію про діяльність організації;
• брати участь у голосуваннях повязаних з організацією;
• Вільно виходити з організації.
4.6. Обов’язки членів організації:
• Брати безпосередню участь у діяльності організації;
• Дотримуватися положень Статуту і сприяти виконанню завдань
організації;
• Брати участь в заходах, що проводяться організацією;
• Пропагувати мету та завдання організації;
• Виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Клубу;
• Коректно вести себе на засіданнях організації;
• Дбати про авторитет організації.
4.7. Членам організації суворо забороняється:
• Порушувати правила дорожнього руху;
• Спричиняти аварійно небезпечні ситуації на дорогах;
• "Хамити" на дорозі по відношенню до інших учасників дорожнього руху.

5. Структура та керівні органи:
5.1. Вищим керівним органом організації є загальні збори, що скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу в рік.
5.2. Загальні збори:
• Приймають Статут, затверджують своїм рішенням зміни та доповнення до
Статуту, обирають керівні органи громадської організації;
• Визначають основні напрямки роботи;
• Приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію організації;
• Вирішують інші питання відповідно до Статуту.
5.3. Виконавчим органом Організації між загальними зборами є Правління, яке складається з голови правління, заступника голови правління, відповідального секретаря правління. Засідання правління проводиться за необхідністю, але не рідше чотирьох разів на рік.
5.4. Правління організації:
• Організовує виконання рішеньЗагальних зборів та власних рішень;
• Скликає Загальні збори, готує їх засідання;
• Приймає рішення про прийом та виключення членів організації;
• Затверджує штатний розпис, зразки печатки, штампів, символіку.
5.5. Голова правління:
• Представляє організацію у відносинах з державними установами,
об’єднаннями громадян, іншими юридичними особами;
• Підписує фінансові та інші документи, відкриває та закриває рахунки в
установах банків;
• Розподіляє обов’язки між членами правління;
• Приймає інші рішення в межах своєї компетенції.
5.6. Заступник голови правління:
• Виконує обов’язки голови на час його відсутності (хвороба, відрядження,
відпустка) або за його письмовим дорученням.
5.7. Відповідальний секретар правління:
• Веде робочу документацію, протоколи;
• Забезпечує підготовку документів для розгляду на засіданнях правління.

6. Кошти та майно організації:
6.1. Кошти та майно організації складається:
• Із майна переданого їй членами організації;
• Добровільних пожертв від громадян, підприємств, установ, організацій.

7. Правовий статус організації:
7.1. Організація після її державної реєстрації є юридичною особою згідно законодавства України і здійснює свою діяльність у відповідності до цього Статуту.
7.2. Організація вправі самостійно брати участь у всіх цивільних, політичних, економічних, культурних, публічних та інших суспільних відносинах у відповідності до актів законодавства України, виступаючи суб’єктом таких відносин із усіма правами наданими законодавством.
7.3. Організація має самостійний баланс, рахунки в установах банків.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту:
8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало більшість присутніх на Загальних зборах.

9. Припинення діяльності організації:
9.1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Ліквідація також може бути здійснена на підставі рішення суду.
9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Прикрепления:Турбина - это такая улитка... но сцуко очень быстрая


Сообщение изменил:
[ (UA) ]
Калуський Автоклуб "RACE-WAR" » Калуський Автоклуб » Правила клубу » Статут клубу
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Ми в Контакті
AUTOCLUB.IF.UA Клуб НЕ БЫКУЙ Быстрый поиск автомобилей
Статистика форуму
Чат:Нові повідомлення на форумі:
Наше опитування
Ваш водійський стаж
19 Голосов
До нас сьогодні заїжджали:


500

ТОП гонщиків сайту:

VadilA

(383)

hylligan

(218)

Андрій_k

(171)

Sergijko

(143)

Fair_Play

(129)